Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

THE RED HORSE

The Red Horse... oil on canvas 114.5 X 103 cm, by Marc Chagall
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Nantes, France 

Marc Chagall... (July 7, 1887 -  March 28, 1985)
Original Title: Le Cheval rouge 
Date: 1938, Paris France - Style: surrealism - Genre: sympolic painting 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου