Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Claude Monet ArtClaude Monet Movie 
Master of Impressionism 1840 -1926

Oscar-Claude Monet was a founder of French Impressionist painting, and the most consistent and prolific practitioner of the movement's philosophy of expressing one's perceptions before nature, especially as applied to plein-air landscape painting. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου