Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Henri Matisse: The Cut-Outs


Expressive simplicity colour and pattern painted with scissors by Henri Matisse !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου