Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΗΣ

Venus and Mars... tempera 69 X173 cm - 1483
 Sandro Botticelli - National Gallery London

Mars and Venus is a c. 1483 painting by the Italian Renaissance painter Sandro Botticelli. It shows the Roman gods Venus and Mars in an allegory of beauty and valour. Wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου