Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

The Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Museum of Art in New York City

The Metropolitan Museum of Art, colloquially "the Met", located in New York City, is the largest art museum in the United States and among the most visited art museums in the world. Wikipedia
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου